Ilona Továrková

styly které cvičím:

Aerobics, Aerobics Body, Balantes, Body Balance, Body Ball, Body Form, Body Stretch, Body
Training, Body Work, Interval Training, Kondiční cvičení, Over ball - Balantes, P-Class, Relax, Bosu core, Bosu cardio, Boditon

kvalifikace:

Akreditace MŠMT ČR
Mezinárodní kongresy
aerobiku v Praze
1995,1996,1997,1998,1999
Aerobicový maraton v Brně 2000

Mezinárodní kongresy
aerobiku v Brně 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (FACE)

cvičím od roku 1992